Pintu Masjidil Haram di Mekah

Pintu Masjidil HaramAlhamdulillah, kebetulan saya tinggal di Hotel Zamzam Tower, yang tepat berada di depan pintu utama King Abdul Azis Gate, sehingga memudahkan saya untuk masuk ke Masjidil Haram dan pulang menuju hotel.

Masjidil Haram adalah masjid Raksasa yang bentuknya relatif bulat persegi melingkari Ka'bah. Karena sangat luas, Masjidil Haram mempunyai pintu sangat banyak, yaitu ada 4 pintu utama dan 45 pintu biasa. Karena banyak pintu, kita perlu mencatat nomor atau nama pintu tempat kita masuk agar tidak salah sewaktu pulang.

Tiap pintu mempunyai nama sendiri, yang dikaitkan dengan nama tokoh dan tempat yang pegang peran dalam perkembangan Islam.

Empat pintu utama adalah:
  1. King Abdul Aziz Gate
  2. Al-Fath Gate
  3. Umrah Gate
  4. King Fath Gate
Sedangkan pintu-pintu biasa antara lain namanya adalah Shafa, Darul Arqam, Ali, Abbas, Nabi, Babus Salam, Bani Syaibah, Hujun, Mudda'a, Ma'la, Marwah, Quraisy, Alqadisiyah, Aziz Thuwa, Umar Abdul Aziz, Murad, Hudaibiyah, Babussalam Jalid, Qararah, Alfatah, Faruq Umar, Nadwah, Syamiyah, Alqudus, Umrah, Madinah Munawarah, Abu Bakar Sidiq, Hijrah, Ummi Hani, Ibrahim, Wada', Malik Abdul Aziz, Ajiad, Bilal, Hunain, dan Ismail.

Depan Hotel Zamzam Tower
Diantara pintu pintu tersebut terdapat sebuah pintu yang sangat populer dan paling utama dan biasanya sering menjadi tempat bergerombol para jamaah yang menginginkannya untuk memasuki pintu tersebut, pintu tersebut bernama Babus Salam. dengan melalui pintu tersebut akan dapat langsung melihat Ka’bah, Hajar Aswat, Maqam Ibrahim dan Hijir Ismail.

Comments