Ziarah ke Makam Baqi Madinah

Makam Baqi Madinah
Setiba di Madinah, kami dibimbing oleh Ustad untuk melihat dan mendengarkan sejarah Masjid Nabawi dan sekitarnya, salah satunya adalah makam Baqi. Komplek perkuburan penduduk Madinah tersebut terletak kurang lebih 30 meter di Timur Masjid Nabawi.

Baqi sebenarnya berarti sebidang tanah lembut tanpa batu dan kerikil. Tanah semacam ini paling baik untuk lokasi kuburan yaitu jenis tanah yang jarang terdapat di Madinah. Maka dari zaman dahulu penduduk Madinah memanfaatkan Baqi sebagai tempat pemakaman umum.

Baqi terletak ditengah-tengah kota Madinah yang sekarang memiliki luas kurang lebih 138.000 meter persegi. Di perkuburan, yang dibatasi pagar tembok yang beruji ini, terdapat makam lebih dari 10.000 sahabat Nabi termasuk Usman Bin Affan (Khalifah III), Abbas bin Abdullah (paman Nabi) dan Hasan bin Ali (cucu Nabi). Juga Halimatus Sa'diyah (Ibu susuan Rasullah), putra-putri dan semua isteri Beliau, kecuali Siti Khadijah di Ma'la dan Maimunah di daerah Zam'un).

Isteri-isteri Rasulullah yang dikuburkan di sini adalah:
- Siti Aisyah
- Umi Salamah
- Juariah
- Zainab
- Sofiah
- Hafsah binti Umar Bin Khattab
- Mariyah Kibtiyah

Juga putra putri Nabi Muhammad dikuburkan di sini yaitu:
- Siti Fatimah
- Q'asim
- Abdullah
- Ibrahim
- Ruqaiyah
- Zainab
- Umi Kalsum

Sekarang ini, siapapun yang meninggal di Madinah boleh dimakamkan di sini termasuk Jama'ah Umroh dan Haji dari seluruh pelosok dunia. Keistimewaan tempat pemakaman ini adalah Nabi pernah berdo'a agar semua yang dimakamkan di sini diampuni dosanya oleh Allah.

Comments